GENERAL PROFILE
A theologian and philosopher with teaching experience in the area of Theology - 22 years, and Philosophy - 5 years. Bible translator with International Bible Society - 6 years. Cross cultural ministry experience - 16 years. Online teaching experience - 8 years. Leadership, executive, and research experience - 8 years. Romanian Baptist.

EDUCATION AND CREDENTIALS
PhD, Theology, Brunel University, London School of Theology (2001)
MA, Liberal & Integrative Studies: Philosophy, University of Illinois at Springfield (2015)
Diploma of Licentiate, Title of Licentiate in Theology, Babes-Bolyai University of Cluj Napoca (1996)

PROFESSIONAL EXPERIENCE
Conferențiar universitar, Prorector, Institutul Teologic Baptist din București (2000 - Present)
teaching and mentoring in the areas New Testament Theology, Philosophy, Hermeneutics, History of Christianity
Director, Research Center for Baptist Historical and Theological Studies
Editor of Jurnal teologic - biannual theological journal of Baptist Theological Institute of Bucharest and Baptist School of Theology, University of Bucharest www.jurnalteologic.ro (2003 - Present)
member of the Senate

Profesor asociat - Universitatea din București, Facultatea de Teologie Baptistă (2013 - Present)
teaching the class of Advanced Studies in Biblical Hermeneutics

Instructor of Theology - Grace College & Seminary (2011 - Present)
teaching on site the classes of Christianity and Critical Thinking (PHI 310), Apologetics in the Postmodern World (PHI 300), Understanding New Testament (BIB 202), Scripture & Interpretation (BIB 201), New Testament Bible Exposition (BIB 329), Exploring the Bible (BIB 105)
teaching online the classes of Exploring the Bible (BIB 105), Essential Doctrinal Themes (BIB 330), Christianity and Critical Thinking (PHI 301)

Online Graduate Faculty - Liberty University School of Divinity (2011 - Present)
teaching online the classes of Hermeneutics (NBST 652), New Testament Orientation I (NBST 521), New Testament Orientation II (NBST 525), New Testament Introduction (NBST 510), Introduction to Seminary Studies (SEMI 500).

Instructor of Philosophy - Moraine Valley Community College (2012 - Present)
teaching the courses of Introduction to Philosophy (PHI 101), Critical Thinking (PHI 111), Ethics (PHI 125). World Religions (PHI 120)

Instructor of Philosophy - Joliet Junior College (2016 - Present)
teaching the courses of Introduction to Philosophy (PHI 101), Ethics (PHI 103)

Instructor of Philosophy - Harper College (2016 - Present)
teaching the courses of Critical Thinking (PHI 101)

Assistant universitar - Emanuel University of Oradea (1995-1998)
teaching and mentoring students in the areas of New Testament Greek, New Testament Greek Exegesis, New Testament Theology
curriculum design for the School of theology

PROFESSIONAL AFFILIATIONS
Ancient Philosophy Society 2016 - Present
Chicago Society for Biblical Research 2013 - Present
Evangelical Theological Society 2007 – Present
Society of Biblical Literature 2007 - Present

PUBLICATIONS
Bible Translations
Biblia, noua traducere în limba română, ([Coordinator and one of the translators]) [Holy Bible, The New Romanian Translation (NTR), (International Bible Society, 2007).
Noul Testament, o traducere în limba română contemporană, [The New Testament, a translation into contemporary Romanian language], together with Simona Sabou, (International Bible Society, 1998).

Books in English
The Cross to Rome, Studies in Romans (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014)
Between Horror and Hope: Paul's Metaphorical Language of Death in Romans 6.1-11 (Milton Keynes: Paternoster, 2005).

Books in Romanian
Studii în literatura paulină, (Bucureşti: Editura Cartea Universitară, 2005).
Cristos proclamat, (Făgăraş: Editura Agape, 2004).
Iosif Ţon – Orizonturi noi în spiritualitate şi slujire, as coordinating editor, together with Dorothy Ghitea, (Oradea: Editura Cartea creştină, 2004).
Între groază şi speranţă, limbajul metaforic al morţii în Romani 6.1-11, (Oradea: Editura Cartea Creştină, 2003).

Articles in English
Arndt, William Frederick, in Encyclopedia of Christianity in the United States, edited by George Thomas Kurian; Mark A Lamport, 134. London: Rowan & Littlefield, 2016.
Blackwell, Antoinette Louise Brown, in Encyclopedia of Christianity in the United States, edited by George Thomas Kurian; Mark A Lamport, 280-81. London: Rowan & Littlefield, 2016.
Goodspeed, Edgar Johnson, in Encyclopedia of Christianity in the United States, edited by George Thomas Kurian; Mark A Lamport, 979-80. London: Rowan & Littlefield, 2016.
Ives, Levi Silliman, in Encyclopedia of Christianity in the United States, edited by George Thomas Kurian; Mark A Lamport, 1222. London: Rowan & Littlefield, 2016.
Trifa, Valerian, in Encyclopedia of Christianity in the United States, edited by George Thomas Kurian; Mark A Lamport, 2328-29. London: Rowan & Littlefield, 2016.
Descartes, Husserl, and Derrida on Cogito, Jurnal teologic, 14.2 (2015): pp. 5-18.
John Locke and the Moral Value of Toleration, Jurnal teologic, 14.1 (2015): pp. 5-13.
Snippets of Modern Wisdom, Jurnal teologic, 13.2 (2014): pp. 5-27.
Human Nature and Moral Principles, Jurnal teologic, 13.1 (2014): pp. 5-16.
Snippets of Ancient Wisdom - From the Milessian School to Augustine, Jurnal teologic, 12.2 (2013): pp. 24-36.
The Son from Above, Jurnal teologic, 12.1 (2013), pp. 43-58.
The Law, the Flesh and the Spirit - Romans 8:1-13, Jurnal teologic, 11.2 (2012): pp. 33-46.
The Christian Proclamation as Gospel: The Polemics, Politics, and Praxis of euangelion in the Greco-Roman World of the First Century, Jurnal teologic, 11.1 (2012), pp. 72-81.
Christ in His Death, Jurnal teologic, 9.1 (2010): pp. 14-22.
‘Dead to the Law’ in Romans, Pleroma, anul XI, nr. 1 (2009) 49-62.
A Note on Romans 6:5: The Reprezentation (ὀμοίωμα) of His Death, Tyndale Bulletin, 55.2, 2004, pp. 219-229.

Articles in Romanian
După virtute și moralitate. Jurnal teologic, 15.2 (2016): 69-108.
Biblia între catedră și amvon. Responsabilitatea Bisericii în noul context social și academic, Interpretarea Biblică între Biserică și Universitate: perspective interconfesionale, Alexandtru Ioniță, ed., Sibiu, Cluj Napoca: Editura Andreiană, Presa Universitară Clujană, 2016, pp 15-29.
Comuniune, divinitate și revelație – exegeză teologică la Prologul Evangheliei după Ioan. Jurnal teologic, 10.1 (2011), pp. 24-30.
Înțelegerea convertirii. Jurnal teologic, vol. 8.1 (2009), pp. 30-43.
Cristos ca și εἰκω̃ν al Dumnezeului nevăzut. Jurnal teologic, 7.1 (2008), pp. 35-42.
Donatismul și lecțiile istoriei. Creștinul Azi, nr. 5, 2008, pp. 2-5, 9.
Romani 1.1-7 – Prezentarea apostolului şi salutul pentru cei din Roma. Jurnal teologic, 6.1 (2007), pp. 57-66.
Moartea față de lege – spre o nouă hermeneutică. Jurnal teologic, vol 5.1 (2006), pp. 67-79.
Botezul ca metaforă în Romani 6.3. Care împarte drept Cuvântul adevărului, Volum omagial Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, Radu Gheorghiţă, Emil Bartoş, eds. (Oradea: Editura Reformatio, 2005), pp. 85-100.
Iudaism palestinian intertestamental – elemente definitorii. Jurnal teologic, 4.1 (2005), pp. 135-155.
Comunitatea creştină ca răspuns apologetic în postmodernitate. Jurnal teologic, 3.1 (2004), pp. 95-100.
Vechi şi nou în viaţa omului – continuitate şi discontinuitate, observaţii din Epistola către romani, in Iosif Ţon – orizonturi noi în spiritualitate şi slujire, Sorin Sabou, Dorothy Ghitea, coord. (Oradea: Editura Cartea Creştină, 2004), p. 137-146.
Cristologie şi viaţa comunităţii, observaţii din Epistola către coloseni. Jurnal teologic, 2.1 (2004), p. 172-176.
Cristos în moartea sa: centrul focal al dreptăţii mîntuitoare a lui Dumnezeu în Romani 3.24-25. Jurnal teologic, 1.1 (2002), pp. 54-64.
Asemănarea morţii Lui. Creştinul azi – Supliment teologic, vol. 3, nr. 1, 2002, pp. 40-44.
Pavel şi Socrate: moartea ca o metaforă pentru înţelegerea transfomării omului. Creştinul Azi – Supliment teologic, vol. 2, nr. 1, 2000, pp. 44-48.
Întruparea ca revelaţie – Filipeni 2.6. Creştinul Azi – Supliment teologic, vol.1, nr.1, 1998, pp. 19-21.

ACADEMIC PAPERS
MacIntyre, Aristotle and Modern Morality, Evangelical Theological Society/Evangelical Philosophical Society, Midwest Regional Meeting, Wheaton, IL, 2017.
The Gospel of God’s Kingdom, A New Thematic Approach in doing New Testament Theology, Evangelical Theological Society, Midwest Regional Meeting, Lincoln IL, 2013.
The Son from Above, Society of Biblical Literature, Midwest Regional Meeting, Bourbonais IL, 2013.
The Christian Proclamation as Gospel: The Polemics, Politics, and Praxis of euangelion in the Greco-Roman World of the First Century, Evangelical Theological Society, 57th Midwest Regional Meeting, Chicago, 2012.
Christ’s Death in Romans 3:21-26, Evangelical Theological Society, 61st Annual Meeting, New Orleans, 2009.
Dead to the Law in Romans, Evangelical Theological Society, 60th Annual Meeting, Providence, 2008.
Relaţia cu puterea politică, Romani 13 în interpretarea lui E. Kasemann, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie baptistă, 2005.
Vechi şi nou în viaţa omului, continuitate şi discontinuitate, Institutul Teologic Baptist din Bucureşti, 2004.
Comunitatea creştină ca răspuns apologetic în postmodernitate, Universitatea Emanuel din Oradea, 2004.
Noul Testament, o traducere în limba română contemporană, filosofia traducerii ilustrată prin exemple [New Testament, Universitatea Emanuel din Oradea, 2003.
Urmând pe Cristos chiar şi în Europa – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie baptistă, 2003.
Întruparea ca revelaţie – Universitatea Emanuel din Oradea, 1997.

MINSTRY EXPERIENCE
Romanian Baptist Association of USA and Canada
President 2015 - Present
Executive Secretary 2013 - 2015
Vice-president 2011 - 2013

El Roi Romanian Baptist Church, Chicago
Pastor 2007 - Present

Romanian Baptist Church of Brașov, Romania
Pastor 2000 - 2006


WEB ACADEMIC PROFILE
http://liberty.academia.edu/SorinSabou