GENERAL PROFILE
A theologian and philosopher with areas of expertise in Paul and Aristotle. Theology teaching experience 22 years, Philosophy and Ethics teaching experience 5 years. Cross-cultural pastoral ministry, leadership, and executive experience - 17 years. Editorial experience - 14 years. Online teaching experience - 7 years. Google Scholar h-index: 2, g-index: 3 (cf. Harzing’s Publish or Perish 5.29). Romanian Baptist.

EDUCATION AND CREDENTIALS
PhD, Theology, London School of Theology, Brunel University, with the thesis: Between Horror and Hope – Paul’s Metaphorical Language of Death in Romans 6 (supervisors: Prof Max Turner, Dr Stephen Motyer; examiners: Prof Steve Walton, Dr William Campbell) UK (2001)
PhD, Ancient Philosophy (cand.), with the thesis: Happiness and External Goods in Nicomachean Ethics, University of Birmingham, UK (supervisors: Dr Iain Law, Dr Jussi Suikkanen; estimated 2018)
MA, Liberal & Integrative Studies: Philosophy, with the thesis After Virtue and Morality, University of Illinois, USA (supervisor: Prof William Kline; examiners: Prof Roxanne Kurtz, Prof David Bertaina, 2015)
Diploma of Licentiate, Title of Licentiate in Theology, Babes-Bolyai University of Cluj Napoca, Romania (1996)
Baccalaureate Diploma, Ministerul Educatiei si Invatamantului, Romania (1987)

RESEARCH GRANTS
Regent’s Park College, University of Oxford, May-June 2005
Wheaton College, May - June 2006

ACADEMIC PROFESSIONAL EXPERIENCE
Associate Professor - Baptist Theological Institute of Bucharest 2000 - Present
- teaching and mentoring in the areas of New Testament Theology, Hermeneutics, Philosophy (online and onsite; I travel twice a year to Bucharest to teach in modules)
- Editor of Jurnal teologic - biannual peer review theological journal of Baptist Theological Institute of Bucharest and Baptist School of Theology, University of Bucharest www.jurnalteologic.ro (2003 - Present)
- Prorector, leadership, management and development responsibilities
- Director, Research Center for Baptist Historical and Theological Studies

Associate Professor - University of Bucharest, School of Baptist Theology 2013 - Present
- teaching the class of Advanced Studies in Biblical Hermeneutics (MA program; module once a year)

Online Graduate Faculty - Liberty University School of Divinity 2011 - Present
- teaching online the classes of New Testament Orientation I (NBST 521), New Testament Orientation II (NBST 525), New Testament Introduction (NBST 515), Greek Language Tools (NGRK 505), Hermeneutics (NBST 652).

Instructor of Theology - Grace College & Seminary 2011 - Present
- teaching the classes of Understanding New Testament (BIB 202), New Testament Bible Exposition (BIB 329), Scripture & Interpretation (BIB 201), Biblical Backgrounds (BIB 320), Christianity and Critical Thinking (PHI 301)

Instructor of Philosophy - Moraine Valley Community College 2012 - Present
- teaching the courses of Philosophy (PHI 101), Critical Thinking (PHI 111), Ethics (PHI 125), World Religions (PHI 120)

Assistant Professor - Emanuel University of Oradea 1995-1998
- teaching and mentoring students in the areas of New Testament Greek, New Testament Greek Exegesis, New Testament Theology

PROFESSIONAL AFFILIATIONS
Chicago Society for Biblical Research 2013 - Present
Evangelical Theological Society 2007 – Present
Society of Biblical Literature 2007 - Present
Ancient Philosophy Society 2017- Present

PUBLICATIONS
Books
• The Cross to Rome, Studies in Romans (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014)
• Between Horror and Hope: Paul's Metaphorical Language of Death in Romans 6.1-11 (Milton Keynes: Paternoster, 2005)
• Studii în literatura paulină, (Bucureşti: Editura Cartea Universitară, 2005).
• Cristos proclamat, (Făgăraş: Editura Agape, 2004).
• Iosif Ţon – Orizonturi noi în spiritualitate şi slujire, [Festschrift], as coordinating editor, together with Dorothy Ghitea, (Oradea: Editura Cartea creştină, 2004).
• Între groază şi speranţă, limbajul metaforic al morţii în Romani 6.1-11 (Oradea: Editura Cartea Creştină, 2003).

Chapters in books
• Biblia între catedră și amvon. Responsabilitatea Bisericii în noul context social și academic, Interpretarea Biblică între Biserică și Universitate: perspective interconfesionale, Alexandtru Ioniță, ed., Sibiu, Cluj Napoca: Editura Andreiană, Presa Universitară Clujană, 2016, pp 15-29.
• Arndt, William Frederick, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 134. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Blackwell, Antoinette Louise Brown, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 280-281. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Goodspeed, Edgar Johnson, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 979-980. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Ives, Levi Silliman, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 1222. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Trifa, Valerian, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 2328-29. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Botezul ca metaforă în Romani 6.3, Care împarte drept Cuvântul adevărului, Volum omagial Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, Radu Gheorghiţă, Emil Bartoş, eds. (Oradea: Editura Reformatio, 2005), pp. 85-100.
• Vechi şi nou în viaţa omului – continuitate şi discontinuitate, observaţii din Epistola către romani, in Iosif Ţon – orizonturi noi în spiritualitate şi slujire, Sorin Sabou, Dorothy Ghitea, coord. (Oradea: Editura Cartea Creştină, 2004), p. 137-146.

Articles
• După virtute și moralitate, Jurnal teologic, 15.2 (2016): 69-108.
• Descartes, Husserl, and Derrida on Cogito. Jurnal teologic, 14.2 (2015): pp. 5-18.
• John Locke and the Moral Value of Toleration. Jurnal teologic, 14.1 (2015): pp. 5-13.
• Snippets of Modern Wisdom, Jurnal teologic, 13.2 (2014): pp. 5-27.
• Human Nature and Moral Principles, Jurnal teologic, 13.1 (2014): pp. 5-16.
• Snippets of Ancient Wisdom - From the Milessian School to Augustine, Jurnal teologic, 12.2 (2013): pp. 24-36.
• The Son from Above, Jurnal teologic, 12.1 (2013), pp. 43-58.
• The Law, the Flesh and the Spirit - Romans 8:1-13, Jurnal teologic, 11.2 (2012), pp. 33-46.
• The Christian Proclamation as Gospel: The Polemics, Politics, and Praxis of euangelion in the Greco-Roman World of the First Century, Jurnal teologic, 11.1 (2012), pp. 72-81.
• Christ in His Death, Jurnal teologic, vol. 9, 2010, pp. 14-22.
• Comuniune, divinitate și revelație – exegeză teologică la Prologul Evangheliei după Ioan, Jurnal teologic, vol. 10, 2011, pp. 24-30.
• ‘Dead to the Law’ in Romans, Pleroma, anul XI, nr. 1 (2009) 49-62.
• Înțelegerea convertirii, Jurnal teologic, vol. 8, 2009, pp. 30-43.
• Cristos ca și εἰκω̃ν al Dumnezeului nevăzut, Jurnal teologic, vol. 7, 2008, pp. 35-42.
• Romani 1.1-7 – Prezentarea apostolului şi salutul pentru cei din Roma, Jurnal teologic, vol 6, 2007, pp. 57-66.
• Moartea față de lege – spre o nouă hermeneutică, Jurnal teologic, vol 5. 2006, pp. 67-79.
• Iudaism palestinian intertestamental – elemente definitorii, Jurnal teologic, vol. 4, 2005, pp. 135-155.
• A Note on Romans 6:5: The Reprezentation (ὀμοίωμα) of His Death, Tyndale Bulletin, 55.2, 2004, pp. 219-229.
• Cristologie şi viaţa comunităţii, observaţii din Epistola către coloseni, Jurnal teologic, vol. 2, nr.1, 2004, p. 172-176.
• Cristos în moartea sa: centrul focal al dreptăţii mîntuitoare a lui Dumnezeu în Romani 3.24-25, Jurnal teologic, vol. 1, nr. 1, 2002, pp. 54-64.
• Asemănarea morţii Lui, Creştinul azi – Supliment teologic, vol. 3, nr. 1, 2002, pp. 40-44.
• Pavel şi Socrate: moartea ca o metaforă pentru înţelegerea transfomării omului, Creştinul Azi – Supliment teologic, vol. 2, nr. 1, 2000, pp. 44-48.

Bible Translations
• Biblia, noua traducere în limba română, ([Coordinator and one of the translators]) [Holy Bible, The New Romanian Translation (NTR), (International Bible Society, 2007).
• Noul Testament, o traducere în limba română contemporană, [The New Testament, a translation into contemporary Romanian language], together with Simona Sabou, (International Bible Society, 1998).

ACADEMIC PAPERS
• MacIntyre, Aristotle and Modern Morality in After Virtue, Evangelical Theological Society, Midwest Regional Meeting, Wheaton IL, 2017.
• The Gospel of God’s Kingdom, A New Thematic Approach in doing New Testament Theology, Evangelical Theological Society, Midwest Regional Meeting, Lincoln IL, 2013.
• The Son from Above, Society of Biblical Literature, Midwest Regional Meeting, Bourbonais IL, 2013.
• The Christian Proclamation as Gospel: The Polemics, Politics, and Praxis of euangelion in the Greco-Roman World of the First Century, Evangelical Theological Society, 57th Midwest Regional Meeting, Chicago, 2012.
• Christ’s Death in Romans 3:21-26, Evangelical Theological Society, 61st Annual Meeting, New Orleans, 2009.
• Dead to the Law in Romans, Evangelical Theological Society, 60th Annual Meeting, Providence, 2008.
• Relaţia cu puterea politică, Romani 13 în interpretarea lui E. Kasemann, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie baptistă, 2005.
• Vechi şi nou în viaţa omului, continuitate şi discontinuitate, Institutul Teologic Baptist din Bucureşti, 2004.
• Comunitatea creştină ca răspuns apologetic în postmodernitate, Universitatea Emanuel din Oradea, 2004.
• Noul Testament, o traducere în limba română contemporană, filosofia traducerii ilustrată prin exemple, Universitatea Emanuel din Oradea, 2003.
• Urmând pe Cristos chiar şi în Europa – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie baptistă, 2003.
• Întruparea ca revelaţie – Universitatea Emanuel din Oradea, 1997.

MINISTRY CREDENTIALS
Romanian Baptist Association of USA and Canada
• President 2015-present
• Executive Secretary 2013-2015
• VicePresident for the East Coast 2011-2013
El Roi Romanian Baptist Church, Chicago
• Pastor 2007-present
Romanian Baptist Church of Brasov, Romania
• Pastor 2000-2006