#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Călătoriile lui Pavel - din Antiohia în Cipru

Pavel a fost chemat de Cristos cel înviat să fie apostolul neamurilor, iar acum biserica din Antiohia este călăuzită de Duhul să-l trimită, împreună cu Barnaba, în misiune între neamuri. Astfel, în viața celui chemat, chemarea lui Cristos lucrează împreună cu trimiterea bisericii. Știm câteva lucruri despre slujirea din Antiohia; sunt menționați profeții și învățătorii. Sunt aceștia conducătorii bisericii? Probabil că nu, dar menționarea lor este suficientă să putem spune că, de foarte timpuriu, existau aceste lucrări/grupuri în biserici.
Lucrarea misionară a lui Pavel va avea această biserică drept centru/bază care îl trimite să depună mărturie. La acest moment nu avem indicii despre diferite legături cu biserica din Ierusalim. În această călătorie misionară se menționează numele unui convertit: Sergius Paulus (guvernatorul roman al Ciprului), și ni se dă informație culturală despre cetatea Lystra și templul lui Zeus.
În Cipru avem debutul misionar al apostolului Pavel. Acolo un „fiu al diavolului“ este zdrobit, și un magistrat senatorial este convertit. Avem de a face cu un profet fals magician, și un proconsul care are putere de discernământ. Avem un prezicător și un proconsul care este deschis să recunoască ceva ma bun; el este dornic să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o relatare în care dușmanii și cei cu inima deschisă sunt prezentați împreună. Aceasta duce la acceptarea mărturiei din partea unui înalt oficial (nu proconsul). Încercările lui Elyma de a-l întoarce pe proconsul de la credință sunt date la o parte, iar „fiul diavolului“ devine un cerșetor orb. Lucrarea împotrivitorilor este văzută ca o „pervertire a căilor drepte ale Domnului,“ iar pedeapsa este orbirea. Misiunea lui Pavel este dată în termenii aducerii oamenilor din întuneric la lumină, dar aici Elyma este aruncat în întuneric.
Această convertire a unui oficial roman este redată simplu și fără consecințe notabile.

Bibliography
Barrett, C. K. 1994. A Critical and Exegetical Commentary on The Acts of the Apostles. Edinburgh: T&T Clark.
Pervo, Richard I. 2009. Acts: A Commentary on the Book of Acts. Edited by Harold W. Attridge. Hermeneia - a Critical and Historical Commentary on the Bible. Minneapolis: Fortress Press.
blog comments powered by Disqus