#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Queen Elizabeth II - The Christmas Broadcast 2011

Outstanding!
Comments

După ce s-a născut Isus

După nașterea lui Isus, la Ierusalim, au venit niște Magi din Răsărit. Această vizită a magilor relatată în Evanghelia după Matei surprinde reacția lui Irod și a celor din Ierusalim: tulburare. Cititorul este suprins să vadă lucrul acesta pentru că reacția așteptată ar trebui să fie cea a bucuriei, pentru că în sfârșit s-a născut Mesia. Dar atât regele poporului, cât și Marele Preot și cărturarii nu au această reacție. Dimpotrivă se simt amenințați. Această stare de fapt ne spune că omul poate fi deranjat de împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru că el adesea caută să folosească în folos propriu locul și răspunderile pe care le are în poporul lui Dumnezeu. Read more...
Comments

Evanghelia

Iară noao creștinilor, evangheliia ni e veaste bună care-au prorocii și apostolii, despre descumpărarea neamului omenesc și de întrămarea dereptății și vieției de veac pren Hristos, au vestit lumii. Și iaste o doao parte a învățăturii cerești, carea făgăduiaște ertăciunea păcatelor pocăiților și credincioșilor în Hristos. (NT de la Bălgrad, 1648)
Comments

Mornings with Brunner - God and the evil

Our world is a world of suffering. How can we still say that this world is God's creation, a creation governed by God who is love? Somebody can tell you: What is wrong with you to sustain such a view? How should we answer to this? Yes, something is wrong with us all. This is what the Bible says about us all.Read more...
Comments

Mornings with Brunner - God's Plan for the World

We live in a vast universe and we are very small in it. We do not see the whole in its entirety. We manage to understand a little of all its complexity. When we ask about the purpose of all that is around us the answer is not clear. We do not know where the world is headed. We do not know where we are going. This is a deep mystery. Read more...
Comments

Profeții mesianice - Isaia

Dintre oamenii lui Dumnezeu cărora le-au fost descoperite lucruri cu privire la venirea lui Mesia, Isaia este cel căruia i s-a dat cel mai mult. Capitolele 9, 11 și 53 sunt cele mai detaliate descoperiri cu privire la venirea Răscumpărătorului. Isaia a trăit și a lucrat în poporul lui Dumnezeu înainte de exilul asirian (anii 700 î.d.Cr.). În acea perioadă de întuneric, în care profetul este trimis cu un mesaj al judecății și pedepsei, el primește și cele mai clare descoperiri din VT cu privire la venirea lui Mesia.Read more...
Comments

Mornings with Brunner - the Creation and the Creator

The first word of the Bible is about the Creator and the creation. This is the fundamental affirmation on which all the other affirmations are based. The world is the house of the Great King and Great Artist. Read more...
Comments

Mornings with Brunner - The Mysterious God

If somebody speaks about God as he speaks about his cousin he knows nothing about God. We do not know anything about God unless he reveals it to us. When he reveals himself to us we understand, again, how inaccessible is he for our thinking. He is above our world. He is a mystery. We are not able to unlock the mystery about him. Never.Read more...
Comments

Mornings with Brunner - Is the Bible the Word of God?

The Christian Church believes that the Bible represents the Word of God. The Christians are the product of the Bible. There are Christians because there is the Bible. The Bible is the soil in which the Christian faith grows. The Christian faith is the faith in Christ, and we can find Christ in the Bible, and from there he speaks to us.Read more...
Comments

Mornings with Brunner - The Existence of God

‘Mornings with Burnner’


I share with you my thoughts on some of my daily readings. These days I read Emil Brunner (Unse Glaube, 1935). I make available these notes because I believe that we have many things to learn from this theologian, even if we disagree at certain points (i.e. the character of revelation, infallibility of Scripture). Enjoy reading!

The existence of God


If somebody asks about God's existence the polite answer is silence, and the proper answer is 'You fool!'
God is not an object of knowledge; we cannot investigate God as we do with people, objects or natural phenomena. God is not from this world, he is not of this world, he is not an object among other objects. That is why, he can not be the object of our knowledge. Read more...
Comments

Profeții mesianice - Moise

Profețiile vorbesc despre evenimente care urmează să aibă loc. Limbajul este adesea simbolic și nu ușor de înțeles. Geneza 3 și 49 sunt texte în care avem primele profeții mesianice. Cât anume i s-a arătat lui Moise cu privire la cel care urma să vină? În ce fel este descris? Ce are de făcut?Read more...
Comments

Being Taught about the Kingdom (2)

The Kingdom starts very small and outgrows everything. The mechanisms of growth are built in it. When the conditions are right, it grows. This our part: to plant, to water, and God makes it to grow; to hid the leaven in the flour and it will fill the whole bowl. These internal mechanisms give us hope and they keep us humble. The Kingdom does not grow because of us, but because of God. It is a privilege to be part of this expansion. Read more...
Comments

Being Taught about the Kingdom (1)

The ways of the Kingdom have to be grasped for being able to understand your place in it. The danger is that we think it works in a certain way, when it does not. Jesus taught his disciples to become scribes in knowing all what is necessary about the Kingdom.Read more...
Comments

The identity of the Church - Prayer

By prayer, the people of God expresses their communion with God. Jesus' disciples were taught how to pray. Through the prayer taught by Jesus, the Church aligns itself to the will of God. Praising the heavenly Father, asking for the coming of his kingdom, and for the daily bread, offering and receiving forgiveness, releasing from the power of evil are the main elements of Jesus' mission. Read more...
Comments

The identity of the Church - Breaking of Bread

Sharing a meal with somebody is a sign of communion and friendship. The Lord's Supper in Early Church was part of a meal. Communion and friendship was the social context for the breaking of bread. This somehow technical way of portraying the Lord Supper underlies the drama of salvation. Read more...
Comments

The Identity of the Church - Brotherly Relationships

The members of the Church call themselves brothers and sisters. Why? Because they have the same Father. When somebody believes/accepts the incarnated Word, the Son of God as his/her Savior and Lord, he/she receives the right to call himself/herself a child of God. That person enters into God's family, Jesus Christ being the older brother, the Son by excellence. Read more...
Comments

The Identity of the Church - The Apostles' Teaching

The identity of the Church


Acts 2:42 gives us right from the beginning the basic structure of Church's identity. We do not have there an order of worship, but some elements which show the Church as it is seen from the outside. The elements of theaching, relationships, breaking of bread and prayer give the Church the unique nature.
Read more...
Comments

Elementele esențiale ale identității bisericii

Fapte 2:42 este un text important pentru a înțelege trăsăturile definitorii ale lucrării bisericii. Chiar de la început, în viața bisericii se pot identifica aceste trăsături: învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunea.
Read more...
Comments

De Ziua mulțumirii

În ce condiții am mulțumi lui Dumnezeu pentru oameni? De Ziua mulțumirii în acest an să căutăm răspunsul la această întrebare. Mulțumirea adusă lui Dumnezeu de Apostolul Pavel pentru Filimon ne ajută să vedem în ce fel cineva poate ajunge să mulțumească pentru noi. Cunoști pe cineva care mulțumește lui Dumnezeu pentru tine? De ce o face?Read more...
Comments

Despre împărăție

Împărăția cerurilor are aspecte pe care doar Dumnezeu le cunoaște, și pe unele din ele ni le descoperă și nouă.
Începuturile ei sunt mici, ca sămânța de muștar. Dar, în timp, crește mai mare decât celealte plante din grădină. Se face ca un pom în care păsările ajung să-și facă cuiburi. E ca aluatul pe care o femeie îl pune în făină. După o vreme va umple tot vasul. Read more...
Comments

Interacțiunea cu Cuvântul

Auzirea, înțelegerea și rodirea Cuvântului este drumul complet pe care trebuie să-l parcurgă Cuvântul în viața celui care-l aude. În calea acestui parcurs sunt multe piedici. Este de datoria fiecărui om să le identifice și să le dea la o parte.Read more...
Comments

Attitudes and Values

You did good, but you have been misunderstood. You served others, you helped them and those who saw it turned against you. Why is it so? Your actions, your words brought restoration, and people rejected you. This is a common experience. What is the reason for it? Read more...
Comments

David ca și conducător

David a fost uns ca rege în timp ce Saul era regele lui Israel (1Sam. 16). Pe atunci, David păstorea oile tatălui său. Până la a ajunge pe tron a fost nevoie să treacă un șir de încercări prin care Domnul i-a netezit accesul la tron. Saul, Ionatan, Abner și Ișboșet sunt dați la o parte, dar nu de David, și astfel el poate ajunge la conducerea poporului. În această situație, semințiile din nord, care nu au pe cineva pentru a le fi conducător, vin la David la Hebron. Din întâlnirea bătrânilor poporului cu David la Hebron (2 Sam. 5) vedem termenii în care ei i-au cerut lui David să le fie conducător. Istoria lor este comună, au fost împreună și la bine, și la greu. Mai înainte, deși Saul era rege, David îi era cel mai de temut și mai eficace luptător. Pe baza acestor lucruri bătrânii poporului îl văd pe David ca păstorul și căpetenia/prințul lui Israel. Read more...
Comments

Orbirea răutății

În urma unei exorcizări și vindecări (Matei 12:22), părerile martorilor sunt împărțite. Unii se întreabă dacă Isus nu este Mesia, iar alții, considerând că știu, spun că lucrează cu diavolul. Cum ajung oamenii să vorbească în acest fel despre Isus? Unii sunt în cumpănă, dar alții sunt pe deplin împotrivă. De ce e așa? Răspunsul la această întrebare ne este dat de Isus: vorbele rostite descoperă inima.Read more...
Comments

Chemare la ascultare

La sfârșitul vieții Iosua cheamă poporul și conducătorii lui pentru a le reaminti cine sunt și ce se așteaptă de la ei în țara promisă. Generația cuceririi țării și-a văzut visul cu ochii: odihnă și biruință în Canaan. Pe amble le-au primit de la Domnul. Generația pustiei a fost o generație împietrită și necredincioasă care nu a ajuns să aibă parte de aceste binecuvântări de la Domnul.Read more...
Comments

Mercy and Rest

These two ways of relating to reality are essential for every human being in his/her routine. The complexities and challenges of life tend to have all kinds of influences on us. Because life is tough we tend to retreat in ourselves, to over protect ourselves till we become distant toward others, or we tend to become over competitive. In this way we are the product of our reactions. Nobody has to build his identity and way of being by reaction to circumstances, but by proactive fulfillment of what is revealed to us by true Creator God in the teachings and life of his Son, Jesus Christ.Read more...
Comments

Iosua la început de lucrare

Implicațiile morții lui Moise asupra lucrării lui Iosua


Mai întâi, moartea lui Moise desparte istoria timpurie a Israelului în două epoci. Prima epocă este cea a exodului și a rătăcirilor prin pustie. Această epocă este caracterizată de împietrire și necredință. Ca urmare, Moise și întreaga sa generație vor muri fără să intre în țara promisă. Cea de a doua epocă este epoca în care țara este luată în stăpânire sub conducerea lui Iosua. În al doilea rând, moartea lui Moise arată felul în care Iosua îi urmează lui Moise ca și profet. Deuteronom 34 spune că nu a fost nimeni ca Moise (Domnul l-a cunoscut față către față). În același timp, poporul aștepta ca Domnul să ridice un profet ca Moise (Deut. 18). Iosua va vorbi ca un profet, se va ruga pentru Israel și va mijloci legământul așa cum a făcut Moise înaintea lui. Iosua începe ca slujitorul lui Moise și sfârșește ca unul care îl slujește pe Dumnezeu. În al treilea rând, moartea lui Moise spune că autoritatea lui Moise continuă în lucrarea lui Iosua prin cărțile scrise de Moise. Iosua 1 arată locul central pe care îl au cărțile legii scrise de Moise.

Read more...
Comments

Lupta lui Iacov

În noaptea dinaintea întâlnirii cu fratele său, cu care vroia să se împace, Iacov este asaltat de Dumnezeu. Cel cu care se luptă este descris ca fiind „un om“ (Gen. 32:24). Puterea acestui om derivă atât din faptul că Iacov nu știe cine este, cât și din faptul că este tare. Ni se spune că lupta a ținut toată noaptea sfârșindu-se fără învinși și învingători. Iacov este un om care se teme atât de Dumnezeu, cât și de fratele său, dar în luptă își ține partea cu amândoi. Cel necunoscut are puterea să-l rănească, deși nu-l învinge. Dacă necunoscutul este Dumnezeu, ce înseamnă să spunem că Iacov a fost la egalitate cu el? Ce fel de Dumnezeu este acesta de este la egalitate cu un om? Și ce fel de om e Iacov, că poate forța egalitatea cu cerul? Nici omul acesta, nici Dumnezeu nu sunt personaje obișnuite. Read more...
Comments

Chemarea lui Moise

Moise este primul om din Scripturi chemat să fie un mesager al Cuvântului lui Dumnezeu. Descrierea chemării sale este asemănătoare cu cea a lui Ghedeon și Ieremia, având următoarea desfășurare: teofanie, cuvânt de început, obiecții, asigurări, și semn.Read more...
Comments

Despre călăuzire

Călăuzirea Domnului este unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții spirituale. În același timp este unul dintre cele mai dificil de conceptualizat. Cu toate acestea, în contextul citirii Scripturii și umblării cu Dumnezeu, putem desprinde câteva linii directoare.Read more...
Comments

Chemare, călătorie, închinare

Viața lui Avraam este o viață care slujește drept exemplu pentru toți cei credincioși. Pentru că el este un urmaș al lui Shem, iar Shem un fiu al lui Adam, ce i se întâmplă are o semnificație globală. Binecuvântările promise lui Adam și lui Noe continuă să fie promise lui Avraam. Astfel, chemarea lui Avraam este un punct important în istoria mântuirii. Domnul își întemeiază un popor alcătuit din fiii lui Avraam. Așa cum se va vedea ulterior, Avraam devine părintele celor credincioși.Read more...
Comments

Turnul Babel

Turnul Babel este un exemplu care ne arată neputința omului în fața Creatorului, iar multitudinea limbilor ne aduce aminte de pedeapsa lui Dumnezeu asupra mândriei omului.Read more...
Comments

Noe și harul lui Dumnezeu

Noe ridică un altar și aduce jertfe. Și în acest fel se arată că Noe a fost un om neprihănit și temător de Dumnezeu. El știe diferența între animale curate și necurate. El are grijă de animalele pe care le are în răspundere în arcă. Sarcina lui principală a fost de a le păstra vii. Deși a avut atât de multe în arcă el nu uită de porumbel pe care îl primește înapoi în siguranța din arcă. Read more...
Comments

Paradigmă pentru păcat

Geneza 2-3 ne oferă o paradigmă pentru păcat, un model a ceea ce se întâmplă când omul nu ascultă de Dumnezeu. Prin această întâmplare ni se explică ce este păcatul și care sunt consecințele acestuia.Read more...
Comments

Dumnezeul creației

Intenția lui Moise a fost de a proclama cunoașterea adevăratului Dumnezeu, așa cum a arătat-o el în lucrările sale creatoare. Moise a vestit o adevărată înțelegere a oamenilor, a lumii, și a istoriei, înțelegere care derivă dintr-o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu. Moise a vestit adevărul acestor lucruri vis-a-vis de părerile religioase ale vremii sale.Read more...
Comments

Slujirea noastră și lucrările Celui rău

Realitate și satanalogie


Romani 13:12 ne descrie situația în care trăim în perioada de la învierea și înălțarea Domnului Isus Cristos și până la cea de a doua lui venire. Pe de o parte încă e noapte, iar pe de altă parte nu s-a făcut ziuă. Suntem în zori. Nu e nici noapte, nici zi. Orice înțelegere corectă a realității trebuie să țină seama de acest dat. Împărăția întunericului încă e prezentă, iar împărăția luminii e deja inaugurată.
Noi trăim în această stare în care cele două veacuri ale mântuirii se suprapun: cel vechi trece, iar cel nou e inaugurat.Read more...
Comments

Nu judeca

Relaționarea la ceilalți oameni trebuie să aibă la temelie etica dragostei. Indiferent de atitudinea și de faptele celorlalți noi trebuie să-i iubim, sa-i binecuvântăm, și să ne rugăm pentru ei. Tot ce voim să ne facă nouă oamenii trebuie să la facem noi. Felul în care ne raportăm la ei se va întoarce față de noi. Cu ce măsură măsurăm cu aceea ni se va măsura. Acest fapt nu trebuie uitat.Read more...
Comments

Nu vă îngrijorați

Îngrijorarea este o realitate a vieții. Și cel sărac, și cel bogat se îngrijorează. Cu cât are omul mai multe posesiuni cu atât se îngrijorează mai tare, și cu cât este mai sărac cu atât se îngrijorează mai mult. Averea și sărăcia nu sunt soluții pentru îngrijorare. Credința este soluția pe care ne-o dă Mântuitorul la îngrijorare.Read more...
Comments

Întărirea omului lăuntric

Nevoia de a fi tare este universală. Pentru a putea face față vieții și pentru a trece prin ea reușind, este nevoie să fim tari. Puterea lăuntrică poate fi dobândită de fiecare copil al lui Dumnezeu. Acesta este lucrul pentru care se roagă Pavel în Efeseni 3.
Read more...
Comments

Isus Cristos și Legea

Acest subiect este înțeles în mod divers in diferite tradiții creștine. Textul din Noul Testament care are un loc central în această discuție este cel din Matei 5:17: „am venit nu să stric Legea și Profeții, ci să împlinesc.“
Read more...
Comments

Chemarea la ucenicie

Chemarea la ucenicie a lui Petru, Andrei, Iacov și Ioan este model pentru toți cei care vor să-l urmeze pe Cristos. Read more...
Comments

Dragostea lui Dumnezeu

Împăcarea cu Dumnezeu, îndreptățirea și mântuirea sunt lucrări ale lui Dumnezeu care izovorăsc din dragostea lui pentru oameni. Slăbiciunile oamenilor și lipsa evlaviei lor nu au fost piedici în calea manifestării dragostei sale pentru ei. Când oamenii erau slabi și păcătoși Cristos a murit pentru ei. Această manifestare obiectivă a dragostei lui Dumnezeu se regăsește subiectiv în viețile oamenilor în urma credinței lor în persoana și lucrarea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Prin credință, dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile celor credincioși prin Duhul Sfânt care le este dat. Astfel, Dumnezeu aduce pe oameni în harul său în care și rămân. Read more...
Comments

Începutul lucrării lui Isus

Ioan Botezătorul este dat pe mâna lui Irod. Acesta este faptul care dă semnalul pentru începerea lucrării lui Isus. Pe de o parte destinul lui Ioan se aseamănă cu cel al lui Isus (amandoi cheamă la pocăință și amândoi vor fi dați pe mâna conducătorilor), iar pe de altă parte Ioan, odată închis, ajunge cu lucrarea la sfârșit și Isus și-o poate începe pe a sa. Pentru că lucrarea lui Ioan a fost o lucrare de pregătire a căii Domnului, Domnul și-a început lucrarea doar atunci când calea i-a fost pregătită.Read more...
Comments

Validarea Fiului

După botez, în viața Fiului, Duhul are inițiativa. El îl duce în pustie să fie ispitit de diavolul. Avem astfel, o inițiativă divină, nu una demonică în ce privește acest stadiu în lucrarea Fiului. Diavolul nu are inițiativă asupra Fiului, ci el doar folosește această ocazie pentru a-l ataca.Read more...
Comments

Nașterea din Duhul

Domnul Isus îi spune lui Nicodim despre necesitatea nașterii din Duh pentru a putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Nicodim nu pricepe ce vrea să spună Isus. Cei mai mulți dintre oameni sunt așa ca Nicodim, în întuneric. Deși nașterea din Duh este o minune îi putem înțelege și explica o parte din mecanismul și conținutul ei. Noi auzim vuietul vântului, dar nu știm de unde vine și încotro merge. Noi ne dăm seama că Duhul lucrează o nouă naștere în viața cuiva, dar nu putem explica detaliile acestei lucrări. Read more...
Comments

Botezul Fiului lui Dumnezeu

Botezul Fiului lui Dumnezeu este un eveniment în care ni se descoperă Dumnezeu și ni se dă un model de urmat. Descoperirea lui Dumnezeu ca Tată, Fiu și Duh Sfânt are loc având-ul în centru pe Fiul. Tatăl își găsește plăcerea în Fiul, iar Fiul îl ascultă pe deplin. Duhul coboară peste Fiul și-l unge pentru lucrarea pe care o are de făcut. Și Tatăl și Fiul vorbesc pentru ca oamenii să înțeleagă cum este Dumnezeu și ce model au de urmat. Duhul nu spune nimic, doar este văzut ca venind de la Tatăl și așezându-se peste Fiul. Fiul vorbește cu Ioan Botezătorul arătându-ne drumul pe care îl deschide. Read more...
Comments

Dreptatea lui Dumnezeu

Această expresie este cea mai importantă descriere a lucrărilor lui Dumnezeu din istoria mântuirii. Contextul biblic vechi testamenal cel mai cuprinzător este dat de Psalmii 97, 98, 99. Ei descriu pe Dumnezeu ca întemeindu-și întreaga raportare la creația sa pe baza faptului că este un Dumnezeu drept. Stăpânirea sa asupra creației sale are și această componentă a dreptății. Dumnezeu lucrează potrivit cu natura sa dreaptă. Astfel se raportează la întreaga creație, o restaurează, o îndreaptă.Read more...
Comments

Pregătirea căii Domnului

Pentru ca oamenii să înțeleagă lucrarea lui Isus a fost nevoie de Ioan Botezătorul să vină înainte să pregătească drumul. Acest profet ne învață lucrurile necesare pentru a putea a-l putea înțelege pe Isus.
Read more...
Comments

Evanghelie și mântuire

Dumnezeu a trimis pe Fiul său între oameni pentru a le câștiga mântuirea. Acesta este apogeul lucrării lui Dumnezeu față de oameni. El nu doar că li se descoperă constant în creație și conștiință, dar își trimite Fiul între ei. Această veste bună a venirii Fiului a fost anunțată mai dinainte prin profeți în Scripturi. Această lucrare mântuitoare a lui Dumnezeu are în vedere starea omenirii, viața de pe pământ. Viața de aici este o viață în trup. Oamenii experimentează viața și tot ce este în jurul lor prin intermediul trupului. Trupul de carne este un element esențial pentru a înțelege starea în care se află oamenii. Trupul de carne este slab și înclinat spre păcat. Viața de aici se termină cu moarte. Acestea sunt elementele esențiale care trebuie luate în considerare când căutăm să înțelegem mântuirea oamenilor.Read more...
Comments

Din Predica de pe Munte

În această predică Isus are ca țintă integritatea care aduce laolaltă atitudinea și acțiunea, credința și comportamentul. Fericirile sunt o cartă a libertății umane care se distinge de egoism și lăcomie și care are promisiunea binecuvântărilor lui Dumnezeu. În Fericiri se accentuează integritatea atitudinilor lăuntrice și a comportamentului. Ele arată că nu putem identifica binecuvântările lui Dumnezeu cu bunăstarea lumească. Read more...
Comments

Ascultare și împliniri profetice

Iosif, bărbatul Mariei, este omul folosit de Dumnezeu pentru protejarea pruncului Isus. În relatarea din evanghelie Iosif nu spune niciodată nimic, dar ascultă tot ce i se dă de făcut. O ia pe Maria de soție, fuge cu ei în Egipt, se întoarce în țara lui Israel și se duce în Galileea. Pe tot acest drum, prin ascultarea sa, Iosif împlinește cuvinte profetice din trecut. El are parte de atâta descoperire din partea Domnului, prin îngerul său, nu pentru că e obtuz, ci pentru că evenimentele care au loc îi sunt necunoscute și extraordinare. El nu avea de unde să le cunoască. De ascultarea sa depinde viața pruncului Isus și împlinirea în viața acestuia a profețiilor făcute despre el.Read more...
Comments

Revelație și respingere

Ca urmare a revelării de sine a lui Dumnezeu viața pe pământ nu este o experiență autonomă. Omul poate spune ceva despre Dumnezeu în măsura în care Dumnezeu a spus ceva. Orice cuvânt pe care îl spune Dumnezeu despre Sine este în același timp un cuvânt despre om. În lumea lui Dumnezeu toate se ordonează după cuvântul pe care îl rostește El.Read more...
Comments