#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

5 Nu mai trăiesc eu - morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu

Comments

4 Nu mai trăiesc eu - din întuneric la lumină

Comments

3 Nu mai trăiesc eu - întoarcerea acasă

Comments

Jurnal teologic Vol 11, Nr 2 (2012)

Jurnal teologic Vol 11, Nr 2 (2012) [ISSN 1 844 7252] este publicat online la adresa www.jurnalteologic.ro.
Informația bibliografică, abstracte (în limba engleză), și termenii cheie pentru fiecare articol le aveți mai jos.
Read more...
Comments

2 Nu mai trăiesc eu - deschiderea ochilor

Comments

Pentru ce mulțumește Isus?

În lucrarea sa, îl surprindem pe Isus mulțumind pentru trei lucruri: pentru pâinea cu care a hrănit mulțimile (Matei 15.36, Marcu 8.6, Ioan 6.11), pentru că Lazăr urma să fie înviat din morți (Ioan 11.41), și pentru paharul de la ultima Cină (Matei 26.26, Marcu 14.23, Luca 22.17). Isus mulțumește lui Dumnezeu pentru pâinea cu care a hrănit mulțimile, pentru viață din morți, și pentru iertarea păcatelor. Read more...
Comments

1 Nu mai trăiesc eu - intrarea pe poartă, umblarea pe cale

Comments

Nunta fiului de împărat

O înțelegere istorică deplină a împărăției lui Dumnezeu cuprinde chemarea acordată de Dumnezeu poporului Israel, și apoi bisericii. În ambele cazuri avem inițiativa împăratului prin care îi cheamă pe oameni la nunta Fiului.
Aici Fiul este prezentat din perspectiva nunții. Fiul este descris ca fiind gata să se însoare, iar oamenii sunt chemați să participe la nunta lui. Fiul nu este descris prin prisma nașterii sale, a lucrărilor sale, ci prin prisma nunții sale. Fiul este un personaj secundar în pilda nunții Fiului de împărat. Persoanele principale sunt împăratul și cei chemați la nuntă.Read more...
Comments

5 Cântările treptelor - Psalmii 132, 133, 134

Comments

Viața trăită împreună cu El

Oamenii își trăiesc viețile într-o varietate de feluri. De la caz la caz întâlnim influențe care îndreaptă viețile oamenilor înspre multe direcții. Încotro este îndreptată viața mea? Cine este cel care îi dă direcție? La aceste două întrebări aflăm răspunsuri printr-o lectură atentă a Primei scrisori către biserica din Tesalonic. Textul esențial se află în ultimul capitol (5) în care ni se spune că Isus Cristos a murit pentru noi ca noi să trăim împreună cu El. Această înțelegere a morții sale de pe cruce trebuie să redirecționeze viața mea. Cristos a murit pentru mine ca eu să trăiesc împreună cu el. Această înțelegere a situației presupune învierea sa din morți. Ascultarea și dragostea lui dovedite în moartea sa pentru oameni trebuie să le reorienteze viețile acestora înspre o viață împreună cu el. Read more...
Comments

4 Cântările treptelor - Psalmii 129 130 131

Comments

Slujire, nu stăpânire

Ucenicii trebuie să se raporteze unii la alții potrivit cu ce îi învață Învățătorul lor, nu cu ceea ce văd la oamenii din jurul lor. Întâmplarea relatată în Matei 20 în care o mamă cere pentru fiii ei să stea la dreapta și la stânga lui Isus când acesta va veni în Împărăția sa este împrejurarea în care Isus își învață ucenicii despre întâietate și intenții de mărire.Read more...
Comments

3 Cântările treptelor - Psalmii 126 127 128

Comments

Descartes - proving God's existence

These steps in Descartes’ argument are from the Meditation nr 3. Here they are:
I have an idea of an infinitely perfect substance.
Such an idea must have a cause.
From nothing, nothing comes (Ex nihilo nihil fit).
So the cause of an idea must have at least as much formal reality as there is subjective reality in the idea.
Though I am a substance, I am not infinitely perfect.
So I could not be the cause of this idea.
So there must be a formal reality that is an infinitely perfect substance.
So God exists.
Comments

2 Cântările treptelor - Psalmii 123 124 124

Comments

1 Cântările treptelor - Psalmii 120, 121, 122

Comments

Simona Sabou - Trading Silence for Words of Praise

sds coperta
This work offers an analysis of Russian theologian Paul Evdokimov's view in regard to the position of woman in Orthodox theology. He starts from the doctrine of imago Dei, which requires a discussion of Evdokimov's view of God, emphasizing the importance given to personhood within Orthodox theology, and arguing that the concept of the monarchy of the Father on the one hand undermines our understanding of personhood itself, and on the other hand leaves room for hierarchical and subordinationist structures. On marriage, he distinguishes between monasticism and marriage, and while he presupposes monasticism to be a threat to the status of marriage and that a low status of marriage, in turn, is a threat to the status of woman, he fails to address either of these. Ultimately, it is argued that Evdokimov's particular attempts to both praise woman and deny any inferiority when compared with man are undermined by his wider Orthodox tradition, where personhood is not fully established, where monasticism has a higher status than marriage, where woman is to be mother without any parallel requirement for man, and where woman is not allowed an equal ministerial status with man.Read more...
Comments

6 Important, neimportant

Comments

5 Avantajos, neavantajos

Comments

4 Folositor, nefolositor

Comments

3 Bine și rău

Comments

2 Vrednic, nevrednic

Comments

1 De valoare, fără valoare

Comments

2 Cum te porți cu banii?

Comments

Adevăr, dragoste, rugăciune

În Biserică trebuie să existe relații sănătoase. Funcționarea și mărturia bisericii depinde de acest lucru. Cum se pot păstra relațiile din biserică în parametri buni? Ce trebuie făcut atunci când relațiile sunt afectate de păcat? Textul din Matei 18:15-20 ne oferă răspunsuri la aceste întrebări.Read more...
Comments

1 Cum te porți cu banii?

Comments

Defăimare și rătăcire, căutare și bucurie

Viața în comunitate este un exercițiu complex. Oamenii care alcătuiesc o comunitate sunt diferiți și la diverse stadii în procesul de maturizare. De aceea, conflictele nu vor întârzia să apară și odată cu ele și consecințele acestora. Read more...
Comments

America adolescentă - locul lui Dumnezeu și al bisericii

Comments

America adolescentă - redefinirea păcatului

Comments

America adolescentă - redefinirea relației cu Isus Cristos

Comments

America adolescentă - identificarea problemelor

Comments

Viața deplină - luarea de hotărâri

Comments

Viața deplină - înțelegerea realității

Comments

Mornings with Brunner - The Mystery of Man

As this is the most important question, the life of man depends on it. You are what you believe you are. The man is not God, but created by God. In his nature is a sinner. He represents the creation of God; he is what he is because God created him that way. Read more...
Comments

Despre Cina Domnului

Cina Domnului este parte din practica Bisericii creștine pentru că a fost instituită de Domnul Isus Cristos. Acest act solemn se aseamănă cu actele profeților, prin care aceștia adesea își transmiteau mesajul. Mărturia din Evanghelii și din 1 Corinteni ne oferă elementele esențiale cu ajutorul cărora putem înțelege lucruri despre Cina Domnului.

Read more...
Comments

Viața deplină - relații sănătoase

Comments

Darurile și roada Duhului Sfânt

Darurile Duhului Sfânt


Subiectul darurilor Duhului Sfânt este prezentat de apostolul Pavel în legătură cu lucrarea din trei biserici: cele de la Corint, Roma și Efes. Fiecare dintre aceste biserici aveau problemele specifice trăirii și slujirii în comunitate. Problemele sunt cele ale elitismului prin supraevaluarea unuia dintre daruri (Corint), păreri despre sine mai înalte decât se cuvine (Roma), și relații rupte de minciună, hoție, și cuvinte murdare (Efes). Astfel, listele cu daruri nu sunt neutre sau complete, ci ele reflectă ethosul bisericilor amintite și răspunsul pastoral dat de apostolul Pavel. Read more...
Comments

Jurnal teologic 11.1 (2012)

This is to inform you that the current issue of Jurnal teologic is published online at www.jurnalteologic. ro. The Content, Abstract and Keywords are as follows: Read more...
Comments

Viața deplină - formarea caracterului

Comments

Societatea de consum și Evanghelia (V)

Comments

Societatea de consum și Evanghelia (IV)

Comments

Societatea de consum și Evanghelia (II)

Comments

Societatea de consum și Evanghelia (I)

Comments

Pilda vierilor

Marcu 12 este o confruntare a Mântuitorului cu autorităţile de la templu. Dacă citim primul verset acolo scrie așa: „Când a ieșit Isus din Templu, unul dintre ucenicii Lui i-a zis; „Învăţătorule uită-Te ce pietre și ce ziduri.” Aici Isus stă de vorbă cu Fariseii cu Cărturarii, cu Saducheii cu preoţii. Ei aduc înaintea Lui câteva întrebări grele, problema birului pentru romani, problema învierii, şi care e cea mai importantă dintre porunci. Pe unele le aduc fariseii, pe altele le aduc saducheii. Toate acestea pentru al ispiti pe Isus. Acest capitol se încheie cu un exemplu: la templu vine o femeie văduvă, și în visteria templului pune tot ce are, doi bănuţi. În acest fel, printr-un contrast izbitor, omul lui Dumnezeu, Evanghelistul Marcu, ne arată nouă ce a vrut să-i înveţe Isus. Oameni care sunt preocupaţi să-l prindă și să-l ucidă pe Isus, oameni care sunt preocupaţi să-l prindă cu vorba, să-i întindă capcane, oameni pe care nu-i mai preocupă slujirea de la templu, lucrarea lui Dumnezeu, pe aceștia Evanghelia îi compară cu acea femeie văduvă care, faţă de Dumnezeu, dovedește dedicare absolută, ea dă tot ce a avut. Read more...
Comments

Intrarea în Ierusalim

Acesta este Cuvântul care ne descrie sărbătoarea de astăzi, un Cuvânt pe care noi îl cunoaștem foarte bine, Cuvânt care are o mare încărcătură simbolică. Aproape tot ce se întâmplă face aluzie la anumite lucruri. Noi, pe unele le auzim, pe altele nu, pe unele le gustăm, dar altele s-ar putea să nici nu știm că sunt acolo. Dorinţa mea este să le luăm pe rând, și să auzim mesajul prin fapte al acestei întâmplări. Read more...
Comments

Firea românilor și Evanghelia (IV)

Comments

Firea românilor și Evanghelia (III)

Comments

Firea românilor și Evanghelia (II)

Comments

Firea românilor și Evanghelia (I)

Comments

Duhul Sfânt, garant al adevărului și al vieții

Duhul Sfânt este cel care ne-a fost trimis să fie cu noi până la a doua venire a lui Isus Cristos. Cunoașterea lui și a lucrărilor lui este un aspect esențial al vieții celui credincios. Acesta este un studiu care caută să ajute în această privință.Read more...
Comments

Tertullian - The Beginning of Creation

The very ‘beginning’ when God made the heaven and the earth, [some] will construe as if it meant something substantial and embodied, to be regarded as Matter. We, however, insist on the proper signification of every word, [and say] that principium means beginning, - being a term which is suitable to represent things which begin to exist. For nothing which has to come into being is without a beginning, nor can this its commencement be at any other moment than when it begins to have existence. Thus principium, or beginning, is simply a term of inception, not the name of a substance.
Against Hermogenes, ch. 19.
Comments

Mornings with Brunner - Being Chosen from Eternity

We are coming from eternity, from the eternal will of God, from his eternal thinking. We have been in his thoughts in the same way a work of art is in the mind of the artist. The foundation of our lives has its origin in the eternal decrees of God. Our origin is in eternity and our destiny is from eternity too.Read more...
Comments

Hrănirea mulțimii în pustie

După moartea lui Ioan Botezătorul Isus se duce într-un loc pustiu să fie singur. Această retragere a lui Isus într-un loc pustiu devine ocazia pentru a-i învăța pe ucenici din nou despre el.Read more...
Comments