#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Iosua la început de lucrare

Implicațiile morții lui Moise asupra lucrării lui Iosua


Mai întâi, moartea lui Moise desparte istoria timpurie a Israelului în două epoci. Prima epocă este cea a exodului și a rătăcirilor prin pustie. Această epocă este caracterizată de împietrire și necredință. Ca urmare, Moise și întreaga sa generație vor muri fără să intre în țara promisă. Cea de a doua epocă este epoca în care țara este luată în stăpânire sub conducerea lui Iosua. În al doilea rând, moartea lui Moise arată felul în care Iosua îi urmează lui Moise ca și profet. Deuteronom 34 spune că nu a fost nimeni ca Moise (Domnul l-a cunoscut față către față). În același timp, poporul aștepta ca Domnul să ridice un profet ca Moise (Deut. 18). Iosua va vorbi ca un profet, se va ruga pentru Israel și va mijloci legământul așa cum a făcut Moise înaintea lui. Iosua începe ca slujitorul lui Moise și sfârșește ca unul care îl slujește pe Dumnezeu. În al treilea rând, moartea lui Moise spune că autoritatea lui Moise continuă în lucrarea lui Iosua prin cărțile scrise de Moise. Iosua 1 arată locul central pe care îl au cărțile legii scrise de Moise.

Curaj pentru ascultare


Domnul îi cere lui Iosua să fie curajos și puternic. Țara va fi primită de la Domnul. Iosua este chemat să creadă că Dumnezeu va lucra. Domnul îl cheamă să asculte de legea sa. Israel va cuceri țara numai în măsura în care ascultă de legea Domnului. Cartea Legii trebuie să fie cercetată și asupra ei Iosua trebuie să mediteze constant. Atât el cât și poporul trebuie să trăiască potrivit ei. Această credincioșie față de Legea Domnului este un răspuns la harul lui Dumnezeu. Smerenia, compasiunea și dreptatea trebuie să caracterizeze viața celor care îl recunosc pe Dumnezeu ca Domn.
Chiar și când dă instrucțiunile pentru luptă, ideea principală este aceea că țara le va fi dată, nu va fi cucerită de ei. Israelul nu se va putea lăuda cu biruințele obținute. Trebuie mai întâi ca ei să aibă mare grijă să asculte și să creadă, iar abia apoi urmează pregătirea și strategia militară. Doar după ce vor primi țara vor avea parte de odihnă. Odihna depinde de absența dușmanilor. Acestea sunt lucrurile așezate la începutul lucrării lui Iosua. În continuarea evenimentelor se va putea vedea când au ascultat și când nu, precum și care au fost de fiecare dată consecințele.

blog comments powered by Disqus