#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Isus Cristos și Legea

Acest subiect este înțeles în mod divers in diferite tradiții creștine. Textul din Noul Testament care are un loc central în această discuție este cel din Matei 5:17: „am venit nu să stric Legea și Profeții, ci să împlinesc.“
Înțelesul a ceea ce spune Isus este elucidat de ceea ce spune el în continuare: „nu va trece o iotă sau o frântură din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile“. Acest înțeles profetic al împlinirii este o confirmare a ceea ce a fost construit anterior în istorisirea lui Matei în relatarea evenimentelor din viața lui Isus Cristos. „Împlinirea“ nu este înțeleasă atât de mult în sensul ascultării de ceea ce cere Legea, ci în sensul că ceea ce a fost profețit în Lege și Profeți acum are loc. Faptul că fecioara a rămas însărcinată, că Dumnezeu a chemat pe Fiul său din Egipt, că s-a auzit un țipăt din Rama, că va fi chemat Nazarinean, că norodul care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină, că el ia asupra lui neputințele noastre, că el este Robul Domnului în care Domnul își găsește toată plăcerea, că el le va vorbi în pilde lucruri care au fost ascunse de la facerea lumii și că va fi prins și vândut cu treizeci de arginți sunt evenimente care au avut loc și sunt împliniri a ceea ce a fost anunțat mai înainte în Lege și Profeți. Legea și Profeții nu sunt dați la o parte, ci sunt factori activi în identificarea și înțelegerea lucrării și persoanei lui Isus Cristos. Așadar, Legea are un rol ajutător în aceea că vine și confirmă lucrarea lui Isus. Ea îî îndrumă pe oameni spre Isus Cristos, îi ajută să-l identifice și să-l înțeleagă.
blog comments powered by Disqus