#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Nașterea din Duhul

Domnul Isus îi spune lui Nicodim despre necesitatea nașterii din Duh pentru a putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Nicodim nu pricepe ce vrea să spună Isus. Cei mai mulți dintre oameni sunt așa ca Nicodim, în întuneric. Deși nașterea din Duh este o minune îi putem înțelege și explica o parte din mecanismul și conținutul ei. Noi auzim vuietul vântului, dar nu știm de unde vine și încotro merge. Noi ne dăm seama că Duhul lucrează o nouă naștere în viața cuiva, dar nu putem explica detaliile acestei lucrări.
Nașterea din Duhul este radical diferită de nașterea fizică din carne. Ea duce pe cel care o experimentează la a fi persoană spirituală. Această regenerare a Duhului este posibilă în urma lucrării sale de procuror prin care dovedește vinovat pe cel în cauză. Odată cu recunoașterea vinovăției în domeniile păcatului, dreptății și judecății acesta își pune toată încrederea în Fiul care a murit pe cruce. Așa se primește viața veșnică. Credința în Fiul lui Dumnezeu face ca Duhul să poată inunda inima acelei persone și din ea să se reverse râuri de apă vie. Duhul ia din ceea ce este al Fiului și descoperă ucenicilor săi. El depune mărturie despre Fiul, El îi călăuzește în tot adevărul. El îi învață toate lucrurile și le aduce aminte ceea ce le-a spus Fiul. Astfel, lucrarea Duhului este strâns legată și dependentă de lucrarea Fiului. În lucrarea Fiului avem revelarea adevărului și câștigarea mântuirii. Duhul are misiunea de a lua această lucrare și a o aplica în viețile oamenilor. Aceasta îi duce pe care cred și intră în împărăția lui Dumnezeu și se închină cu adevărat Tatălui.
Dacă privim această minune din perspectiva lui Dumnezeu subliniem identitatea Cuvântului care este de la început cu Dumnezeu, care este Dumnezeu și prin care Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Cuvântul se face trup și locuiște printre noi plin de har și de adevăr, iar cei care îl primesc au dreptul să se numească copiii ai lui Dumnezeu. Acest fapt este rezultatul nașterii din Dumnezeu. Primirea Cuvântului întrupat, a luminii care vine în lume duce la nașterea din Dumnezeu. Astfel avem o minune complexă cu rezultate comunitare, te așează în împărăția lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu.
blog comments powered by Disqus