#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Ascultare și împliniri profetice

Iosif, bărbatul Mariei, este omul folosit de Dumnezeu pentru protejarea pruncului Isus. În relatarea din evanghelie Iosif nu spune niciodată nimic, dar ascultă tot ce i se dă de făcut. O ia pe Maria de soție, fuge cu ei în Egipt, se întoarce în țara lui Israel și se duce în Galileea. Pe tot acest drum, prin ascultarea sa, Iosif împlinește cuvinte profetice din trecut. El are parte de atâta descoperire din partea Domnului, prin îngerul său, nu pentru că e obtuz, ci pentru că evenimentele care au loc îi sunt necunoscute și extraordinare. El nu avea de unde să le cunoască. De ascultarea sa depinde viața pruncului Isus și împlinirea în viața acestuia a profețiilor făcute despre el.
Acest bărbat neînsemnat din Israel este mult mai eficient decât regele lui Israel, Irod. Acesta, în loc să fie cel dintâi în a primi pe Isus, este cel dintâi în a căuta să-i ia viața. Înțelepciunea lui Iosif constă în ascultarea deplină de descopririle de care are parte. Nebunia lui Irod se vede în împotrivirea lui până la ucidere față de împăratul de curând născut. Un rege bătrân, orbit de dorința de stăpânire, luptă cu un prunc de curând născut. Dumnezeu folosește un om drept și ascultător pentru a zădărnici orice plan care pune în pericol viața lui Isus și care nu consideră nici un pericol a fi prea mic și să nu se păzească de el. Astfel, se vede încă de la început cât de mult a fost „Dumnezeu cu ei“ odată cu nașterea lui Isus, Imanuel.
Fiind sub protecția lui Iosif, Isus împlinește în viața sa profețiile mesianice. Pentru că Iosif a ascultat și a fugit în Egipt cu pruncul Isus și cu mama sa, în viața lui Isus, la întoarcerea din Egipt, se va repeta istoria Exodului (Dumnezeu își cheamă Fiul din Egipt). Titlurile cristologice anterioare de fiu al lui David și fiu al lui Avraam sunt acum completate de cel de Fiul Meu (al lui Dumnezeu). În acest fel, prin ascultarea deplină a lui Iosif, se începe în Evanghelie un drum al Fiului, care spre deosebire de celălalt fiu, Israel, va asculta în toate, nu va cârti în pustie, ci va fi biruitor, va vindeca țara, va învăța poporul, îi va câștiga mântuirea de păcate și pe ai săi îi va trimite la neamuri să-i aducă și pe ei în poporul lui Dumnezeu.
blog comments powered by Disqus