#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Chemare, călătorie, închinare

Viața lui Avraam este o viață care slujește drept exemplu pentru toți cei credincioși. Pentru că el este un urmaș al lui Shem, iar Shem un fiu al lui Adam, ce i se întâmplă are o semnificație globală. Binecuvântările promise lui Adam și lui Noe continuă să fie promise lui Avraam. Astfel, chemarea lui Avraam este un punct important în istoria mântuirii. Domnul își întemeiază un popor alcătuit din fiii lui Avraam. Așa cum se va vedea ulterior, Avraam devine părintele celor credincioși.
Din Ur în Haran, iar de acolo în Canaan - acesta este drumul lui Avraam ca răspuns la chemarea Domnului de a ieși și a veni în țara pe care i-o va arăta. Doar Dumnezeu a fost garantul împlinirii acestei promisiuni pentru urmașii lui Avraam.
Călătoria lui Avraam este o călătorie cu înțeles simbolic. El se oprește în diferite locuri și acolo face anumite lucruri. El străbate țara de la nord la sud, iar în acest fel prefigurează luarea în stăpânire a țării. La Sihem, la Betel și spre Neghev el își întinde cortul, zidește altare, aduce jertfe și cheamă Numele Domnului.
Avraam este primul om, după neascultarea lui Adam, despre care ni se spune că i s-a arătat Domnul. Aceasta are loc la Sihem. Acolo el primește promisiunea primirii țării de către urmașii săi. Viața lui Avraam descoperă planul Domnului: va avea copiii, va moșteni țara, și va fi o binecuvântare pentru neamuri. Ceea ce i se întâmplă lui se va întâmpla și altor patriarhi: Domnul îi cheamă, iar ei, de cele mai multe ori, îl ascultă. Și Avraam, ca și Iacov și Iosif, a trebuit să plece din țara natală într-o țară străină pentru a avea parte de binecuvântările Domnului.
Încrederea și ascultarea lui Avraam sunt model pentru felul în care trebuie să răspundă oamenii la chemarea lui Dumnezeu: îți lași patria și pleci spre cetatea a cărui meșter și zidar este Dumnezeu.
blog comments powered by Disqus