#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Dragostea lui Dumnezeu

Împăcarea cu Dumnezeu, îndreptățirea și mântuirea sunt lucrări ale lui Dumnezeu care izovorăsc din dragostea lui pentru oameni. Slăbiciunile oamenilor și lipsa evlaviei lor nu au fost piedici în calea manifestării dragostei sale pentru ei. Când oamenii erau slabi și păcătoși Cristos a murit pentru ei. Această manifestare obiectivă a dragostei lui Dumnezeu se regăsește subiectiv în viețile oamenilor în urma credinței lor în persoana și lucrarea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Prin credință, dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile celor credincioși prin Duhul Sfânt care le este dat. Astfel, Dumnezeu aduce pe oameni în harul său în care și rămân.
Îndreptățirea celor care cred este lucrarea lui Dumnezeu prin care ei sunt primiți de Dumnezeu și viețile lor sunt schimbate. Drumul îndepărtării de Dumnezeu prin care oamenii înlocuiesc adevărul lui Dumnezeu cu o minciună, închinarea care trebuie adusă Creatorului cu o închinare adusă creaturii, relația normală cu partenerul de sex opus cu una nenaturală cu cineva de același sex, poate fi oprit și omul se poate întoarce la Dumnezeu. Îndreptarea are, pe lângă aspectul juridic al acceptării pe baza sângelui lui Cristos, și aspectul moral în care omul experimentează schimbarea vieții. Stadiile acestei transformări sunt următoarele: necazurile lucrează răbdare, răbdarea caracter, iar caracterul speranță. Această speranță este o speranță veritabilă. Dacă Dumnezeu ne-a iubit pe când eram dușmanii lui, cu atât mai mult acum, când suntem împăcați cu el, ne va mântui prin viața Fiului Său. Fiul înălțat în putere mijlocește și lucrează în fiecare dintre noi. Fiul, și pe cruce și înălțat în slavă, este agentul mântuitor prin care Tatăl își dovedește dragostea și credincioșia față de oameni.
blog comments powered by Disqus