#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Dreptatea lui Dumnezeu

Această expresie este cea mai importantă descriere a lucrărilor lui Dumnezeu din istoria mântuirii. Contextul biblic vechi testamenal cel mai cuprinzător este dat de Psalmii 97, 98, 99. Ei descriu pe Dumnezeu ca întemeindu-și întreaga raportare la creația sa pe baza faptului că este un Dumnezeu drept. Stăpânirea sa asupra creației sale are și această componentă a dreptății. Dumnezeu lucrează potrivit cu natura sa dreaptă. Astfel se raportează la întreaga creație, o restaurează, o îndreaptă.
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede pentru că în ea se descoperă dreptatea lui Dumnezeu pe baza credinței. Această afirmație este un pas mai departe în înțelegerea actuală a raportării lui Dumnezeu la întreaga creație. Manifestarea dreptății lui Dumnezeu în veacul cel nou al mântuirii este prin trimiterea în lume a Fiului său. În același timp este și în îndreptarea păcătoșilor care cred. Între ei nu este nici o deosebire pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Stricăciunea realizată de păcat în viețile oamenilor este deplină. Lucrarea de îndreptare a lui Dumnezeu are în vedere această stăpânire deplină a păcatului în viețile oamenilor. Îndreptarea lor este un dar de la Dumnezeu, o lucrare a harului care se bazează pe răscumpărarea câștigată de Cristos Isus. Isus, ca Mesia din sămânța lui David, a murit pentru păcatele oamenilor, câștigându-le izbăvirea. Eliberarea lor este eficace la momentul credinței lor. Atunci li se aplică ceea ce a câștigat Cristos pentru ei. Credința lor în Isus Cristos aduce îndreptarea lor, începutul restaurării lor care cuprinde achitarea și iertarea lor. Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu a fost trimis de Dumnezeu să trăiască în acest trup de carne și murind, Dumnezeu a pedepsit păcatul în trupul de carne al Fiului său. Această lucrare puternică a lui Dumnezeu în Fiul său a realizat dezrobirea oamenilor.
Pe Cristos Isus Dumnezeu l-a făcut „scaun de îndurare“, „capac al ispășirii“. Această metaforă descrie cel mai profund identitatea mântuitoare a lui Isus Cristos. Locul descoperirii lui Dumnezeu, al instruirii și al ispășirii este acum Cristos Isus. În Cortul întâlnirii și mai apoi în Templu aceesta era rolul capacului de aur cu heruvimi de pe chivotul legământului. Misiunea celui mai important obiect cultic din poporul lui Dumnezeu este acum preluată de Isus Cristos.
Crezând într-un așa Cristos oamenii experimentează izbăvirea, iertarea și ispășirea păcatelor. Așa începe îndreptarea lor și a întregii creații. El este drept și îndreaptă pe cel ce crede în Isus.
blog comments powered by Disqus