#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Evanghelie și mântuire

Dumnezeu a trimis pe Fiul său între oameni pentru a le câștiga mântuirea. Acesta este apogeul lucrării lui Dumnezeu față de oameni. El nu doar că li se descoperă constant în creație și conștiință, dar își trimite Fiul între ei. Această veste bună a venirii Fiului a fost anunțată mai dinainte prin profeți în Scripturi. Această lucrare mântuitoare a lui Dumnezeu are în vedere starea omenirii, viața de pe pământ. Viața de aici este o viață în trup. Oamenii experimentează viața și tot ce este în jurul lor prin intermediul trupului. Trupul de carne este un element esențial pentru a înțelege starea în care se află oamenii. Trupul de carne este slab și înclinat spre păcat. Viața de aici se termină cu moarte. Acestea sunt elementele esențiale care trebuie luate în considerare când căutăm să înțelegem mântuirea oamenilor.

Evanghelia lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, vorbește despre aceste lucruri din perspectiva Mântuitorului care a venit. În privința vieții în trup de carne Fiul a venit din sămânța lui David. El este urmașul lui David la tron, el este împăratul poporului lui Dumnezeu. El este Mesia. Acest statut împărătesc al Fiului este esențial pentru mântuire. El ca și Mesia, împărat al poporului lui Dumnezeu, se va jertfi pentru mântuirea oamenilor. El, ca împărat, reprezintă întreg poporul lui Dumnezeu. Ceea ce cucerește el, este al întregului popor. Astfel, pe de o parte avem promisiuni divine împlinite (venirea lui Mesia, fiul lui David), iar pe de altă parte avem răspuns la dilemele vieții în trup.
Odată cu învierea Fiului din morți el este întronat în putere. Acest stadiu al vieții Fiului lui Dumnezeu este în sfera Duhului sfințeniei. Așa cum mai înainte de aceasta el a trăit în sfera trupului de carne, acum trăiește în sfera Duhului sfințeniei. Învierea sa din morți inaugurează învierea tuturor morților, el fiind primul înviat dintre cei morți. În acest fel se inaugurează veacul cel nou al mântuirii. Stadiul anterior al vieții Fiului a fost unul al slăbiciunii, cel de după înviere este unul al puterii. Viața în trupul de carne, care are ca sfârșit moartea, este în contrast cu viața în trupul înviat, care are viața veșnică. Fiul își asumă viața în trupul de carne, iar apoi inaugurează veacul cel nou în care stăpânește Duhul sfințeniei.
Această lucrare puternică a lui Dumnezeu, prin care se frânge domnia puterilor din veacul cel vechi (trupul de carne, păcatul, moartea), deschide drumul cel nou al mântuirii prin învierea Fiului lui Dumnezeu și prin întronarea lui, și este acum vestită tuturor oamenilor. În acest fel Dumnezeu este pentru noi. Nimic nu stă în calea lui. Își trimite Fiul să dezrobească omul și să-l aducă în poporul său.

blog comments powered by Disqus