#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Hrănirea mulțimii în pustie

După moartea lui Ioan Botezătorul Isus se duce într-un loc pustiu să fie singur. Această retragere a lui Isus într-un loc pustiu devine ocazia pentru a-i învăța pe ucenici din nou despre el.
Mulțimile află unde este Isus și vin și ele acolo. Isus vindecă diferite boli, iar apoi hrănește mulțimea flămândă. Când ucenicii îl urmează pe Isus în pustie ei sunt ajutați de Isus să poarte de grijă mulțimii care i-a urmat. Acesta este sensul imediat al evenimentelor miraculoase care au loc. Deși este pustiu și singurătate, Isus are putere să împlinească cele mai adânci nevoi ale oamenilor: sănătatea și hrana. Când îi urmezi pe ucenicii care-l urmează pe Isus vei ajunge și prin locuri pustii în care doar Isus te poate ajuta.
Ceea ce au ucenicii și este binecuvântat și înmulțit de Isus spre adâncirea înțelegerii lor și pentru hrănirea mulțimii, poate avea și un rol simbolic. Fără îndoială că această minune a hrănirii mulțimii în pustie face să se audă mai multe ecouri din istoria mântuirii. Ceea ce nu este foarte precis este ce anume și în ce fel trebuie cititorul să urmărească. Bogăția înțelesului simbolic este vastă și nici o explicație nu o va putea epuiza. Faptul că ucenicii au doar cinci pâini și doi pești poate fi înțeles în plan simbolic ca o referire la cele cinci cărți ale lui Moise și la celealte două secțiuni ale scripturilor Vechiului Testament: profeți și scrieri. Puținul pe care îl au ucenicii este văzut prin prisma Scripturilor date poporului lui Dumnezeu cu care Mesia hrănește mulțimea. Aceste ecouri nu sunt precise, dar ele intrigă cititorul și îi lasă universul interpretativ total deschis. Numărul coșurilor adunate poate arăta spre numărul ucenicilor lui Isus, ca cei care continuă să rămână cu, și să hrănească mulțimea. Această hrănire în pustie poate arăta și spre hrănirea cu mănă din timpul pribegiei prin pustie a poporului lui Dumnezeu. Acum Mesia are grijă de mulțimea flămândă din pustie.
În acest fel Isus îi ajută pe ucenici să înțeleagă mai mult despre cine este el și ce lucrare face el față de poporul lui Dumnezeu. Când vor fi în Cezareea lui Filip Isus îi va întreba cu privire la sine, și răspunsul dat atunci se bazează și pe ceea ce au văzut în pustie când, cu cinci pâini și doi pești, Isus a hrănit o mare mulțime de oameni.
blog comments powered by Disqus