#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Începutul lucrării lui Isus

Ioan Botezătorul este dat pe mâna lui Irod. Acesta este faptul care dă semnalul pentru începerea lucrării lui Isus. Pe de o parte destinul lui Ioan se aseamănă cu cel al lui Isus (amandoi cheamă la pocăință și amândoi vor fi dați pe mâna conducătorilor), iar pe de altă parte Ioan, odată închis, ajunge cu lucrarea la sfârșit și Isus și-o poate începe pe a sa. Pentru că lucrarea lui Ioan a fost o lucrare de pregătire a căii Domnului, Domnul și-a început lucrarea doar atunci când calea i-a fost pregătită.
În ce a constat lucrarea lui? Poporul care era în întuneric a văzut o mare lumină, iar peste cei care erau în ținutul umbrei morții a răsărit lumina. Și într-un caz și în celălalt el și lucrarea sa sunt descriși prin prisma luminii. Într-un caz ea e văzută, în celălalt ea răsare. Aceste observații ne arată cum va fi primită și la ce stadiu se află. Pentru că ochiul celor din întuneric este rău tot trupul lor este plin de întuneric. Astfel, lumina care este în ei este un mare întuneric. Când ochii se vindecă de răutate vor vedea lumina și trupul va fi plin de lumină. În privința amenițării morții lumina a răsărit peste oameni. Așa se vorbește despre începutul veacului cel nou al mântuirii. Amenințarea morții este dată la o parte, dar încă nu s-a făcut ziuă pe deplin. Lumina doar a răsărit, e în zori.
Aceeași lucrare mântuitoare este descrisă folosind limbajul împărăției cerurilor. Prin vederea luminii care răsare oamenii încep să experimenteze mântuirea. Realitatea împărăției cerurilor între oameni este motivul pentru care Isus îi cheamă pe oameni la pocăință. Acest motiv are două înțelesuri: pentru că Dumnezeu începe să lucreze între oameni cu putere prin ceea ce face Fiul său oamenii trebuie să folosească această ocazie unică pentru mântuirea lor, și pentru că împărăția va veni pe deplin oamenii trebuie să se grăbească să intre în ea altfel vor rămâne afară. Aceste stadii ale venirii împărăției sunt explicate prin diferite pilde: în privința începutului și creșterii împărăției avem pildele semănătorului, neghinei, bobului de muștar, aluatului, comorii ascunse, mărgăritarului, năvodului, iar în privința sfărșitului avem pildele cu cele zece fecioare, talanții, și păstorului care desparte oile de capre. Apropierea împărăției pune pe oameni înaintea unei alegeri: fie renunță la căile lor rele, își schimbă modul de gândire, se întorc la Dumnezeu și-l ascultă, fie vor fi aruncați în întunericul de afară unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
blog comments powered by Disqus