#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Interacțiunea cu Cuvântul

Auzirea, înțelegerea și rodirea Cuvântului este drumul complet pe care trebuie să-l parcurgă Cuvântul în viața celui care-l aude. În calea acestui parcurs sunt multe piedici. Este de datoria fiecărui om să le identifice și să le dea la o parte.
Sunt piedici care țin de inima omului și piedici care țin de lucrările Celui rău. Adesea acestea merg în tandem. Când inima este închisă, Cel rău răpește Cuvântul. Această situație arată până unde îndrăznește să intervină Cel rău: chiar atunci când auzi sau citești Cuvântul lui Dumnezeu. Atenție la inimă, la minte! Dacă s-a bătătorit, desțelenește-o! Insensibilitatea, tocirea și închiderea inimii sau a minții oferă o ocazie Celui rău de a-ți lua Cuvântul care-ți poate da viața.
Când inima este superficială, Cuvântul nu poate prinde rădăcini. Inima este plină de pietre care trebuie să fie scoase. Când mintea nu lasă Cuvântul să pătrundă în profunzime, acesta nu poate ajunge să crească. Pentru a putea trece cu bine peste necazurile și persecuția care urmează din cauza Cuvântului, este necesară seriozitate în înțelegerea Cuvântului. Creșterea Cuvântului în viața omului duce la ostilitate din partea Celui rău și din partea lumii, ostilitate care este ca arșița soarelui: încinge, usucă. Ceea ce salvează situația este rădăcina adâncă.
Când inima este împărțită, Cuvântul va reuși să încolțească și să crească, dar nu va ajunge să aducă rod, pentru că îngrijorările vieții și înșelăciunea averii îl vor sufoca. Provocările vieții sunt multiple, greutățile sunt de multe feluri, iar posesiunile atrag inimile oamenilor. Acest mediu divers are puterea de a deturna parcursul Cuvântului. Ca și spinii, acest mediu este mai tare decât planta care a crescut din sămânța Cuvântului. Îngrijorările vieții și înșelăciunea averii sunt mai tari decât lucrarea Cuvântului în viața ta. Nu le lăsa să-ți crească în inimă, pentru că vor avea câștig de cauză.
Cuvântul va ajunge să crească și să aducă rod doar în pământul care a fost desțelenit, din care au fost scoase pietrele și spinii. Orice semănător știe acest lucru. De aceea este datoria ta să veghezi asupra calității solului inimii tale!
blog comments powered by Disqus