#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Judecata lui Isus

După investigarea făcută de membrii Sinedriului, Isus a fost dus înaintea lui Pontius Pilat. El a fost condamnat la moarte și răstignint de romani pe baza unei acuzări politice.
Autoritățile de la Templu au cercetat dacă învățătura lui Isus are sau nu autoritate, așa cum au făcut și în alte situații din vremea bisericii primare (a se vedea acuzarea și condamnarea lui Ștefan, Fapte 6). Potrivit cu Deuteronom 17.8-13, care spune că oricine care refuză judecata Marelui Preot în chestiuni controversate trebuie să fie executat, conducătorii de la Templu erau obligați să facă o investigare. Existența unor învățături discordante în privința Legii putea distruge poporul, și de aceea Isus a fost chestionat în mod repetat în ultima lui călătorie la Ierusalim.
Atât în cazul lui Isus, cât și în cazul lui Ștefan, acuza a fost că atât ei, cât și învățăturile lor erau o amenințare la adresa Templului. Pe această bază nu putem vorbi de o „judecată“ a lui Isus făcută de iudei. A fost doar o investigare făcută de membrii Sinedriului pentru a vedea dacă Isus într-adevăr refuza autoritatea Marelui Preot. Isus tăcând, a refuzat aceasta. Ei i-au cerut să le arate o autoritate independentă acționând ca un profet, dar din nou Isus a tăcut.
Pedeapsa capitală nu era o prerogativă a conducătorilor de la Templu, și de aceea trebuiau implicați conducătorii romani. Pe baza acestui fapt, nu iudeii l-au executat pe Isus: conducătorii de la Templu, față de care mulți iudei protestau cu putere, au acționat pentru a elimina un învățător care sublinia propria autoritate primită de la Dumnezeu împotriva Marelui Preot. Din punctul lor de vedere, conducătorii de la Templu nu aveau vreo alternativă, pentru că termenii din Deuteronom le cer să facă ceva. Activitatea lui Isus ca profet și proclamarea împărăției lui Dumnezeu era o provocare atât pentru conducătorii saduchei de la Templu, cât și pentru cei romani. Această amenințare era și mai mare dacă misiunea lui Isus era văzută ca având implicații mesianice. Când Isus a scos pe vânzători din Templu a avut loc actul decisiv care a provocat pe conducătorii de la Templu să acționeze pentru a-l elimina pe Isus de pe scenă.
blog comments powered by Disqus