#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Paradigmă pentru păcat

Geneza 2-3 ne oferă o paradigmă pentru păcat, un model a ceea ce se întâmplă când omul nu ascultă de Dumnezeu. Prin această întâmplare ni se explică ce este păcatul și care sunt consecințele acestuia.
Esența primului păcat comis de om a fost neascultarea de singura poruncă divină pe care a primit-o: să nu mănânce din pomul cunoașterii. Consecințele acțiunilor sale sunt atât fizice - trudă, durere și moarte - cât și spirituale - separare de Dumnezeu. Consencințele spirituale vin imediat după neascultare, iar cele fizice - durere, suferință și moarte - vin ulterior.
Acest tipar al păcatului se potrivește peste tot în Scripturi. De exemplu, în Deuteronom ni se spune că neascultarea de poruncile lui Dumnezeu aduce blestem, iar la urmă moartea (Deut. 30:15-19). În cărțile profeților lucrurile stau la fel (Isaia 24:4-6; Ier. 21:8). Cartea Proverbe vorbește în același fel: Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte (Pv. 4:12; 16:25).
Durerea, osteneala și moartea sunt parte din moștenirea de care are parte fiecare om ca urmare a neascultării primilor oameni. Alungarea acestora din Eden arată caracterul ireversibil al situației omului pe pământ.
blog comments powered by Disqus