#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Pentru ce mulțumește Isus?

În lucrarea sa, îl surprindem pe Isus mulțumind pentru trei lucruri: pentru pâinea cu care a hrănit mulțimile (Matei 15.36, Marcu 8.6, Ioan 6.11), pentru că Lazăr urma să fie înviat din morți (Ioan 11.41), și pentru paharul de la ultima Cină (Matei 26.26, Marcu 14.23, Luca 22.17). Isus mulțumește lui Dumnezeu pentru pâinea cu care a hrănit mulțimile, pentru viață din morți, și pentru iertarea păcatelor.
Când mulțumești cuiva pentru ceva recunoști ajutorul lui în legătură cu acel lucru. Așa vedem în viața lui Isus lucrurile în care lucrând împreună cu Tatăl, i-a mulțumit pentru ajutor și conlucrare.
În aceste împrejurări se vede atât conlucrarea dintre cei doi, cât și recunoștința Fiului față de ajutorul Tatălui. De asemenea se pot vedea domeniile în care oamenii au avut nevoie de ajutorul Fiului: hrană, viață, iertare. Acestea trebuie să fie motivele recunoștinței noastre față de Fiul și față de Tatăl.
blog comments powered by Disqus