#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Pregătirea căii Domnului

Pentru ca oamenii să înțeleagă lucrarea lui Isus a fost nevoie de Ioan Botezătorul să vină înainte să pregătească drumul. Acest profet ne învață lucrurile necesare pentru a putea a-l putea înțelege pe Isus.
Împărăția cerurilor este aproape. Acest fapt esențial trebuie să ne ducă la o schimbare a minții, la pocăință. Stăpânirea lui Dumnezeu manifestată prin lucrarea Fiului său trebuie să ne ducă la un nou mod de a vedea toate lucrurile. Atât manifestarea domniei sale prin lucrarea lui Isus Cristos, cât și venirea deplină a domniei sale la sfârșitul vremurilor trebuie să ne determine la schimbare.
Pocăința și botezul sunt evenimente esențiale ale noului început. Dacă ele sunt determinate doar de frica pedepsei ele pot fi neveritabile. Fariseii și cărturiarii erau în această situație. Autoritatea puternică a lui Ioan i-a făcut să vină și să fie botezați de el. Pentru că faptele lor nu arată schimbare el le poruncește roade vrednice de pocăință. O minte schimbată duce la trăire schimbată. Dacă rodul bun lipsește securea, care este înfiptă la rădăcină, va tăia pomii care nu aduc rod bun. Pomul se poate face bun ca rodul să fie bun. Atunci când visteria inimii este bună, din inimă vor ieși lucruri bune. Stă în puterea omului să prețuiască ceea ce place lui Dumnezeu. Prin umplerea inimii cu lucruri bune pomul se face bun și rodul va fi bun. Botezul cu Duhul Sfânt, adică nașterea din și umplerea cu Duhul Sfânt, trimis de Isus Cristos, va duce la acest rod bun.
Fără pocăință și fără rod oamenii vor avea parte de botezul cu foc. Cel care vine după Ioan, Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu își va curăța aria, va aduna grâul în grânar, iar pleava o va arunca în focul care nu se stinge. Botezul cu foc este pedeapsa iadului. Astfel arată Ioan cât de serioasă este situația și cât de importantă este lucrarea lui de pregătire a căii Domnului.
blog comments powered by Disqus