#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Profeții mesianice - Moise

Profețiile vorbesc despre evenimente care urmează să aibă loc. Limbajul este adesea simbolic și nu ușor de înțeles. Geneza 3 și 49 sunt texte în care avem primele profeții mesianice. Cât anume i s-a arătat lui Moise cu privire la cel care urma să vină? În ce fel este descris? Ce are de făcut?
Geneza 3:15 este prima profeție mesianică din Biblie. Cuvintele lui Dumnezeu spuse șarpelui, care a înșelat-o pe Eva, constituie afirmația de bază pentru înțelegerea misiunii Răscumpărătorului. Șarpele nu este întrebat, și nu i se dă ocazia să spună ceva, ci doar aude condamnarea lui Dumnezeu. Femeia va fi mijlocul prin care el va fi înfrânt. Sămânța femeii îi va zdrobi capul, iar el îi va zdrobi călcâiul. Această imagine simbolică a „zdrobirii capului cu călcâiul“ arată confruntare și înfrângere. Ambele părți sunt vătămate, dar una este înfrântă. Odată cu neascultarea omului și cu începutul ruinării creației bune a lui Dumnezeu, acesta arată modul în care se va începe restaurarea tuturor lucrurilor. Răscumpărătorul urma să se nască, iar misiunea lui are de a face cu „șarpele cel vechi,“ cu Satana. Ceea ce s-a stricat se va putea repara atunci când Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui.
Geneza 49:10 este cea de a doua profeție mesianică din Biblie. Iacov este pe patul de moarte și își binecuvântează fiii, iar când ajunge în dreptul lui Iuda spune aceste cuvinte. În acest fel ni se clarifică și se completează imaginea Răscumpărătorului. De această dată nu se menționează lucrările Celui rău, ci ni se dă seminția din care va veni Mesia: seminția lui Iuda. Conducătorul poporului va fi din seminția lui Iuda, și tot așa va fi și cu Mesia.
Acesta este portretul lui Mesia descoperit lui Moise: înfrânge diavolul și conduce poporul lui Dumnezeu.
blog comments powered by Disqus