#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Turnul Babel

Turnul Babel este un exemplu care ne arată neputința omului în fața Creatorului, iar multitudinea limbilor ne aduce aminte de pedeapsa lui Dumnezeu asupra mândriei omului.
Narațiunea din Geneza 11 este o polemică subtilă, în cultura acelor vremi, care arată că Babel nu înseamnă „poarta lui Dumnezeu“ cu pretind babilonienii, ci „încurcătură“ sau „confuzie“. Turnul Babel nu este apogeul culturii umane, ci simbolul ultim al eșecului omului care încearcă să meargă singur, sfidându-și Creatorul. „Turnul cu capul ridicat“ nu a ajuns până la cer - Dumnezeu, pentru a-l vedea, a trebuit să coboare.
Mândria și lipsa de evlavie sunt trăsăturile estențiale ale Babilonului. Astfel, ulterior în Scriptură, Babilonul va simboliza răutatea, răzvrătirea și viciile oamenilor. Mântuirea finală va veni în urma nimicirii Babilonului. Până atunci, cei drepți trebuie să fugă din el. Nimicirea Babilonului este urmată de judecata finală și așezarea împărăției lui Dumnezeu. Așa cum i-a fost arătat lui Daniel, chipul de aur al Babilonului va fi sfărâmat de piatra desprinsă din munte, care va umple tot pământul.
blog comments powered by Disqus