#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Profeții mesianice - Isaia

Dintre oamenii lui Dumnezeu cărora le-au fost descoperite lucruri cu privire la venirea lui Mesia, Isaia este cel căruia i s-a dat cel mai mult. Capitolele 9, 11 și 53 sunt cele mai detaliate descoperiri cu privire la venirea Răscumpărătorului. Isaia a trăit și a lucrat în poporul lui Dumnezeu înainte de exilul asirian (anii 700 î.d.Cr.). În acea perioadă de întuneric, în care profetul este trimis cu un mesaj al judecății și pedepsei, el primește și cele mai clare descoperiri din VT cu privire la venirea lui Mesia.
Poporul lui Dumnezeu este descris ca un popor care umblă în întuneric și care locuiește în umbra morții. Exilul a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultare și idolatrie. Poporul l-a părăsit pe Dumnezeu și a urmat și s-a închinat zeităților popoarelor vecine. Persistarea în această rătăcire a adus pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor. În acea perioadă întunecată omul lui Dumnezeu primește și descoperirea cu privire la venirea lui Mesia. Nici întunericul, nici moartea nu au ultimul cuvânt în planul lui Dumnezeu, ci râvna sau zelul lui Dumnezeu pentru poporul său. După pedeapsă va veni izbăvirea, o izbăvire care are de a face cu întunericul și cu moartea. Cel care va veni este văzut de către popor ca o lumină, ca un soare care răsare. Cel care va veni dă la o parte întunericul și aduce zorii unei zile noi. Copilul care se va naște va purta nume pe care doar Dumnezeu le poartă. Acestea descriu calitățile sale deosebite: înțelepciune, tărie, purtare de grijă, aducător de pace. Poporul a ajuns să umble în întuneric pentru că împărații pe care i-a avut au fost răi și neascultători. Împăratul care va veni va dovedi calitățile necesare pentru a fi conducătorul poporului lui Dumnezeu.
În capitolul 11 se completează acest portret cu rolul pe care îl va avea Duhul lui Dumnezeu în viața acestuia. Raportarea la Dumnezeu și la cei din poporul lui Dumnezeu, mai ales la cei săraci și slabi, trebuie făcută în termenii neprihănirii/dreptății și ai credincioșiei. Acestea trebuie să fie hainele pe care le poartă - un om care se teme de Domnul.
Apoi, în capitolul 53, ni se arată lucrarea mântuitoare a Robului Domnului. Nelegiuirile, păcatele, bolile, suferințele, durerile sunt purtate de el. Pedeapsa care aduce pacea a căzut peste el, iar pentru păcatele noastre a fost străpuns. În acest fel se plătește pentru întuneric și se dă la o parte întunericul: prin suferința și moartea înlocuitoare a Robului Domnului. Lui Isaia îi sunt arătate toate aceste lucruri cu privire la venirea lui Mesia. Și totuși conducătorii poporului din vremea în care a venit Mesia nu l-au acceptat.
blog comments powered by Disqus